Rekolekcijas.lv

Tiem, kuri vēlas atgūt prieku, spēku un mīlestību kalpošanai

Ko tālāk?

Ikdiena ir auglīgākā vieta, kur sastapt Dievu. Ikvienam cilvēkam ir jāpieaug patikā par Dieva klātbūtni; reiz tā kļūs nenovēršama, bez ierobežojumiem. Šis materiāls deva vadlīnijas Dieva satikšanai psalmos. Var pārskatīt jau izieto materiālu un atkārtot jūtīgos punktus. Dzīves kvalitātei nav tik daudz svarīgs zināšanu daudzums, bet lietu garīga izgaršošana. Vingrinājumu pieraksti var dot daudz auglīgu turpinājumu sarunai ar Dievu.

Palīdzošs var būt arī visa vingrinājumu laika izvērtējums ar sekojošiem jautājumiem. Tos kā vienmēr vislabāk ir atbildēt kopā ar Dievu. (Ieteicama ir arī saruna ar garīgo vadītāju.)

 1. Kur šajās dienās bija Dievs?
 2. Kas man izgaismojās no jauna? Varbūt pamanīju vismaz vienu „jutīgo punktu”.
 3. Kā es pieaugu sevis pazīšanā? 5 lietas
 4. Lietas, kas man nes dzīvību? (5-7 lietas).
 5. Lietas, kas mani notrulina (5 visbiežāk sastopāmās)
 6. Manas stiprās puses?
 7. Manas vājās puses?
 8. Kādos vārdos vai domās piedzīvoju „mierinājumu”?
 9. Kāds vārdos vai domās piedzīvoju „pamestību”?
 10. Kas man vajadzīgs, lai nostiprinātos „mierinājumā”?
 11. Par kādu cilvēku Dievs mani aicina kļūt? Kāds ir Dieva sapnis par mani?
 12. Kas man traucē par tādu kļūt?
 13. Rezumējot vingrinājumu pieredzi vienā teikumā...

Dievs, dāvā man vienmēr prieku meklēt tavu tuvumu un neatlaidību īstenot tavu gribu!