Rekolekcijas.lv

Tiem, kuri vēlas atgūt prieku, spēku un mīlestību kalpošanai

Uzziņas un pieteikšanās:

tālruņa nr.: 26 549 433
e-pasts: vl.sajickeloker@ebrizam
Rekolekciju centra vadītājs:

māc. Kārlis Irbe
tālruņa nr.: 29 630 953
e-pasts: moc.liamg@ebri.silrak
Ziedojumiem:

Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca
Reģ.Nr. 90000159994
AS "Citadele banka"
Kods PARXLV22
Konta Nr. LV21PARX0000570101013

Ar norādi "Mazirbes rekolekciju centram"